Skip to content

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 07/20/2023

1. Inledning

1.1 Välkommen till immediateedgeapp.org (”Webbplatsen”). Du kan nå oss på support@immediateedgeapp.org om du har några frågor.

1.2 Vår webbplats ger insikter i olika handelsplattformar (”Handelsplattformar”) som erbjuds av tredje part och relaterade tjänster (”Tjänsterna”).

1.3 Följande allmänna villkor (”Villkor”) reglerar din (”Du”, ”Din” eller ”Användaren”) användning av vår Webbplats och våra Tjänster. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant. Genom att gå in på eller använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats och våra tjänster.

1.4 Vår Integritetspolicy är en integrerad del av dessa Villkor. Om du accepterar dessa Villkor innebär det att du accepterar och samtycker till vår Integritetspolicy.

2. Behörighet för användare

2.1 Du kan komma åt webbplatsen och tjänsterna om du

2.1.1 Är 18 år eller äldre;

2.1.2 Har laglig rätt, befogenhet och förmåga att acceptera och följa dessa Villkor;

2.1.3 Inte är juridiskt förhindrad att använda vår webbplats och våra tjänster enligt din lokala jurisdiktion.

3. Begränsningar av åtkomst

3.1 Vissa områden eller användare kan ha begränsad tillgång till vår webbplats och våra tjänster om vi anser att det är nödvändigt av skäl som rör lagar, regler eller riskhantering.

3.2 Användare från vissa länder kan omfattas av ytterligare krav eller villkor. Om du befinner dig i något av territorierna med begränsad åtkomst kan det hända att vår webbplats och våra tjänster inte är tillgängliga eller blockerade.

4. Förbjudna åtgärder

4.1 När du använder vår webbplats och våra tjänster ska du avstå från handlingar som:

4.1.1 göra intrång i några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller andra rättigheter;

4.1.2 Inkludera skadligt, stötande, ärekränkande, rasistiskt eller olämpligt innehåll;

4.1.3 Innehåller skadlig programvara eller virus;

4.1.4 Bryta mot någon lag;

4.1.5 Störa andra användares användning av webbplatsen eller tjänsterna.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Allt innehåll på vår Webbplats, såsom text, grafik, logotyper och programvara, är vår egendom eller tillhör våra licensgivare och skyddas av immaterialrättsliga lagar.

5.2 Användningen av vår webbplats och våra tjänster ger dig inte några rättigheter avseende våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Webbplatsen och tjänsterna erbjuds ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”. Vi ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, om precision, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet för webbplatsen, tjänsterna eller relaterad grafik som visas på webbplatsen.

6.2 Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, till följd av eller relaterad till användningen av vår webbplats eller tjänster.

7. Tjänster eller innehåll från tredje part

7.1 Våra Tjänster kan omfatta innehåll eller tjänster som levereras av tredje part. Vi varken kontrollerar, stödjer eller tar ansvar för sådant innehåll eller sådana tjänster.

8. Länkar till externa webbplatser

8.1 Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar erbjuds för din bekvämlighet. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

9. Ändringar av dessa villkor

9.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera de uppdaterade villkoren på denna sida.

9.2 Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom dessa Villkor för att upptäcka eventuella ändringar. Ändringar av dessa villkor träder i kraft när de publiceras på denna sida.

10. Uppsägning

10.1 Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller stänga av din tillgång till vår webbplats och våra tjänster omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon som helst anledning, inklusive, utan begränsning, ett brott mot dessa villkor.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

11.1 Dessa villkor kommer att tolkas och regleras av lagarna i den jurisdiktion där vårt företag är verksamt, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

11.2 Du samtycker till den exklusiva jurisdiktionen för de domstolar som är belägna inom vårt företags jurisdiktion, för lösning av eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor eller webbplatsen eller tjänsterna.

12. Kontaktuppgifter

12.1 Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på support@immediateedgeapp.org.

"Maximera dina handelsvinster med avancerad taktik"

Dyk ner i den innovativa världen av tillgångshandel med Bitcoin Code. Upplev den robusta synergin mellan artificiell intelligens och big data, och utveckla exceptionella tradingfärdigheter. Gör dig redo att bemästra marknaderna med extraordinär precision och nyanserade strategier.